Firma

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią usługi związane obsługą rynku nieruchomości przede wszystkim na obszarze wyceny nieruchomości, w szczególności: sporządzanie operatów szacunkowych, analiz rynkowych, a także w zakresie dokonywania oceny atrakcyjności inwestycji jako podstawy do podejmowania decyzji biznesowych.

Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, urzędy administracji publicznej i inne osoby prawne.  

Indywidualne podejście do każdego zlecenia połączone ze szczegółową analizą potrzeb Klienta jest dla nas celem strategicznym. Dobra znajomość potrzeb Klienta znacznie przyśpiesza proces realizacji zlecenia i gwarantuje wysoki poziom zadowolenia przy jednoczesnej konkurencyjności świadczonych usług.